Yamaha R-15 การติดตั้งกล่อง Tune Boss และ Quick shifterใน Yamaha R 15

Review - รวมเทคนิคขั้นตอนรีวิว

ขั้นตอนการติดตั้งไม่ยุ่งยาก ลูกค้าสามารถสั่งกล่องและนำไปติดตั้งด้วยตัวเองได้เลย ใช้เครื่องมือพื้นฐานเพียง 4 ตัวเท่านั้น

2015-10-20_14-51-32

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

– ไขควง

– กร็อกแกร็กตัวเล็ก

– บล็อก 6 เหลี่ยม เบอร์ 5

– ประแจ 6 เหลี่ยม 6 มิล.

ขั้นตอนการติดตั้งกล่อง Tune Boss

2015-10-20_14-51-58

– เริ่มจากการถอดเบาะ โดยใช้ไขควงและกร็อกแกร็กขันน็อตยึดเบาะออก

– ถอดกล่อง ECU เดิมของรถออก

2015-10-20_14-22-48

– นำกล่อง Tune Boss เสียบแทนกล่อง ECU เดิมได้เลย

2015-10-20_14-24-18

2015-10-20_14-25-46

ขั้นตอนการติดตั้ง Quick shifter

2015-10-20_14-26-34

– เดินสายไฟให้ปลายด้านหนึ่งเข้าหากล่อง Tune Boss ปลายอีกด้านหนึ่งไปที่ตำแหน่งคันเกียร์

– เสียบปลั๊ก Quick shifter เข้ากับกล่อง Tune Boss

2015-10-20_14-29-49

– เสียบปลั๊กสวิทช์จากสายที่มาจากกล่องกับสายไฟของตัว Quick shifter จากนั้นเก็บสายไว้บริเวณที่พักเท้า

2015-10-20_14-31-41

– ใช้ประแจ 6 เหลี่ยม 6 มิล. คลายน็อต 6 เหลี่ยม 2 ตัว โดยตัวบนให้คลายออกแต่ไม่ต้องสุด ส่วนตัวล่างให้คลายออกเลย

2015-10-20_14-32-45

– นำสปริง Quick shifter เกี่ยวเข้ากับเกียร์โยง > ยึดน็อตให้เรียบร้อย > ไล่เก็บสายไฟอีกครั้งให้เรียบร้อย

2015-10-20_14-33-16

2015-10-20_14-34-42

สวิทช์ Quick shifter สามารถปรับเดินหน้าหรือถอยหลังได้เพื่อระยะการทำงานสัมพันธ์กับจังหวะของคันเกียร์

2015-10-20_14-35-28