วิธีติดตั้งกล่อง Tune boss และ Quick Shifter ใน Yamaha Exciter

Review - รวมเทคนิคขั้นตอนรีวิว

กล่อง Tune Boss รวมถึงอุปกรณ์ Quick Shifter ลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งด้วยตัวเองได้ไม่ยาก โดยเฉพาะในส่วนของกล่อง Tune Boss นั้นวิธีการติดตั้งทำได้ง่ายมาก เพียงถอดกล่อง ECU เดิมและนำกล่อง Tune Boss เสียบแทนได้เลย

สำหรับลูกค้าที่ใช้รถ Yamaha Exciter สามารถที่จะติดตั้งกล่อง Tune Boss และ Quick Shifter ได้ตามวิธีการต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ควรเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อน ซึ่งเครื่องมือที่ต้องใช้มีเพียง

 • ด้ามขันบล็อก
 • ด้ามขันกรอกแกรก
 • ด้ามต่อบล็อก
 • หกเหลี่ยมเบอร์ 4
 • หกเหลี่ยมเบอร์ 6
 • บล็อกเบอร์ 10 หรือประแจติดรถเบอร์ 10
 • บล็อกเบอร์ 12 หรือประแจติดรถเบอร์ 12

ขั้นตอนการติดตั้งกล่อง Tune Boss

> ถอดชุดสีด้านหน้าเพื่อนำกล่อง Tune Boss ไปติดตั้งแทนกล่องเดิม

2016-02-15_14-14-30

 • ถอดน็อตยึดสีจำนวน 4 ตัว ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 4 จากนั้นค่อยๆ ถอดชุดสีด้านหน้าออกก่อน
 • ถอดน็อตยึดโครงชุดสี ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 10
 • ถอดน็อตยึดโครงชุดสีด้านข้างอีก 2 ตัว ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 4
 • ถอดกิ๊ปล็อกที่ยึดโครงชุดสีด้านหน้า 1 ตัว
 • ถอดโครงยึดชุดสีด้านหน้า จะเห็นจุดยึดกล่อง ECU เดิมของรถ

> ถอดกล่อง ECU เดิมของรถออก

2016-02-15_14-23-35

> ติดตั้งกล่อง Tune Boss พร้อมเสียบปลั๊ก Quick Shifter เข้ากับตัวกล่อง

> ใช้สายรัดยึดกล่อง Tune Boss เข้ากับจุดติดตั้งกล่องเดิมเพื่อความเรียบร้อย

> ประกอบชุดสีพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อย

 

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Quick Shifter

> ประกอบชุดสวิทช์ Quick Shifter

2016-02-15_14-31-27

> ประกอบชุดสายไฟจากกล่อง ECU เข้ากับขายึด

2016-02-15_14-31-582016-02-15_14-33-12

> ถอดน็อตยึดพักเท้า ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 12

2016-02-15_14-34-08

> ติดตั้งชุดสวิทช์ Quick Shifter กับตำแหน่งจุดยึดที่พักเท้า ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 12

2016-02-15_14-35-19 2016-02-15_14-36-22

> ร้อยสายเคเบิ้ลเข้ากับขายึดทางด้านคันเกียร์

2016-02-15_14-36-51 2016-02-15_14-37-57 2016-02-15_14-38-24

> ติดตั้งชุดสายเคเบิ้ลเข้ากับคันเกียร์ ด้วยด้ามขันพร้อมบล็อกเบอร์ 6

2016-02-15_14-38-50 2016-02-15_14-39-58

> ดึงสายเคเบิ้ลจากด้านคันเกียร์ ร้อยเข้ากับชุดสวิทช์ Quick Shifter

2016-02-15_14-40-19 2016-02-15_14-41-31 2016-02-15_14-42-27

> ปรับตั้งสายเคเบิ้ลให้ตึงพอดี เพื่อให้การทำงานของระบบ Quick Shifter สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ

2016-02-15_14-42-45 2016-02-15_14-44-18

> ทำการเก็บสายไฟพร้อมตรวจเช็คระบบให้แน่ใจว่าการทำงานของอุปกรณ์สมบูรณ์ 100%

2016-02-15_14-45-28

ตั้งค่าการใช้งาน Quick Shifter

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วต้องเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อตั้งค่าปลดล็อกรหัสการใช้งานก่อน

2016-02-15_14-46-23

> วิธีการคือ เข้าไปในแอพฯ Tune Boss แล้วไปที่ Device Info

2016-02-15_14-48-18

> แคปเจอร์หน้า Device Info ส่งมาให้ทาง Tune Boss Thailand

2016-02-15_14-48-52

> จากนั้นเราจะส่งโค้ดกลับไปให้เพื่อทำการปลดล็อกการใช้งาน

2016-02-15_14-49-41

> เมื่อได้รับโค้ดแล้วให้เข้าไปที่ Upgrade Modules

2016-02-15_14-50-31

> กรอกรหัส Quick Shifter > แตะ Upgrade (หน้าจอจะแจ้งการปลดล็อก)

2016-02-15_14-52-41

เมื่อกรอกโค้ดเรียบร้อยแล้ว กลับไปที่หน้าแรกของแอพ จะเห็นว่าเมนู ShiftBoss Settings อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน (Active)

2016-02-15_14-54-10

หากต้องการเปิดใช้งาน Quick Shifter ให้เข้าไปที่เมนู ShiftBoss Settings เลือกที่ Activate ShiftBoss หากต้องการปิดการใช้งานให้เลือกที่ Deactivate ShiftBoss

2016-02-15_14-55-47 2016-02-15_14-56-03

สำหรับการเลือกโหมดการทำงานของ Quick Shifter รถที่ยังไม่ได้ผ่าแคต ถ้าท่อไอเสียยังมีแคตอยู่ให้เลือกที่ Mode 1 เท่านั้น ถ้าผ่าท่อแล้วต้องการให้มีไฟล์ออกท่อให้เลือกที่ Mode 3

เมื่อเลือกใช้งานโหมดใดก็ตาม หลังจากเลือกโหมดแล้วอย่าลืมแตะที่ Set New ShiftBoss Parameter ด้วย

2016-02-15_14-59-17