Tune boss กล่องมอเตอร์ไซค์อัจฉริยะกับฟังค์ชั่นกันขโมย

Review - รวมเทคนิคขั้นตอนรีวิว

อีกหนึ่งฟังค์ชั่นที่น่าสนใจของกล่อง Tune Boss นอกจากเรื่องของการปรับจูนและเพิ่มความแรง การปรับจูนได้ด้วยตัวเองบนมือถือ ยังมีฟังค์ชั่นกันขโมยให้ใช้งานด้วย

การใช้งานฟังค์ชั่นกันขโมย

เวลาที่จะจอดรถไว้ที่บ้านหลังเลิกใช้งานหรือเมื่อจะจอดในที่เปลี่ยว ให้ทำดังนี้

– เปิดแอพ Tune Boss ในโทรศัพท์ขึ้นมา > เข้าไปที่ Configure Maps > Load Map to TuneBoss

2015-10-22_09-05-05

– เลือกไปที่ไฟล์กันขโมย (สามารถดาวน์โหลดไฟล์กันขโมยได้จากหน้าเว็บไซต์)

2015-10-22_09-06-36

เพียงเท่านี้เราก็จะจอดรถได้อย่างสบายใจ เพราะหลังจากที่อัปโหลดไฟล์กันขโมยแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติด

เมื่อต้องการกลับมาใช้รถให้ทำตามขั้นตอนเดียวกับตอนที่อัปโหลดไฟล์กันขโมย แต่ให้อัปโหลดไฟล์ที่ทำการปรับจูนและบันทึกค่าไว้ รถก็จะสตาร์ทได้ตามปกติ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

– อย่าปล่อยให้โทรศัพท์แบตหมด (แนะนำให้พก Power Bank ติดไว้ด้วย)

– อย่าทำโทรศัพท์หาย (แนะนำให้พกกล่อง ECU เดิมติดไว้ด้วย หากโทรศัพท์หายให้ใช้กล่อง ECU เดิมแทนไปก่อน)