สอนการติดตั้ง ปรับจูน TUNE BOSS ในโทรศัพท์มือถือ ตอนที่ 1

Review - รวมเทคนิคขั้นตอนรีวิว

การติดตั้งกล่อง Tune Boss

ถอดเบาะนั่งออกก่อน จะเจอกับกล่อง ECU เดิมของรถ ให้ถอดกล่องเดิมออก
นำกล่อง Tune Boss เสียบแทนกล่องเดิมได้เลย

2015-10-22_15-11-00

กล่อง Tune Boss ที่ลูกค้าได้รับ จะบรรจุอยู่ในกล่องที่ได้มาตรฐาน ภายในกล่องประกอบด้วย…

กล่อง Tune Boss ซึ่งจะมีคอนเน็คเตอร์ (ใหญ่) สำหรับเสียบกับคอนเน็คเตอร์หรือปลั๊กที่ตัวรถ และคอนเน็คเตอร์ (เล็ก) สำหรับต่อกับ Quick Shifter
คู่มือแบบ Quick Manual

2015-10-22_15-10-03

2015-10-22_15-09-37

หลังจากต่อกล่อง Tune Boss กับรถเสร็จแล้ว ทดลองสตาร์ทเครื่อง จากนั้นแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ก่อน เพื่อมาทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับกล่อง Tune Boss

ดาวน์โหลดแอพ Tune Boss

ดาวน์โหลดแอพใน Play Store
ทำการติดตั้งตามขั้นตอนการติดตั้งแอพของ Android ตามปกติ

2015-10-22_15-12-34

เชื่อมต่อแอพกับกล่อง Tune Boss

หลังจากติดตั้งแอพเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อให้ทราบ
เปิดสวิทช์กุญแจ ON ที่รถ

2015-10-22_15-14-09

เปิดสัญญาณ Bluetooth ที่โทรศัพท์
เปิดแอพ Tune Boss > แตะที่ Connect to Device in List

2015-10-22_15-13-44

แตะเลือกชื่อสัญญาณ Bluetooth ของกล่อง Tune Boss > พิมพ์รหัสการเชื่อมต่อ

2015-10-22_15-14-54

2015-10-22_15-15-22

สังเกตุสถานะการเชื่อมต่อจากไฟ LED ที่ตัวกล่อง ไฟสีแดงหมายถึงเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวหมายถึงกำลังค้นหาสัญญาณ

2015-10-22_15-14-30

หมายเหตุ :

หากมีการปิดและเปิดแอพอีกครั้ง ให้ทำการปิดสวิทช์กุญแจและเปิด ON ใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการเชื่อมต่อใหม่
ในการใช้งานครั้งแรกระบบจะให้ตั้งรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านต้องกำหนดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

2015-10-22_15-16-31

ปลดล็อกแอพพลิเคชั่น
หลังจากที่เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับกล่อง Tune Boss แล้ว จะพบกับหน้าแสดงการใช้งานแอพพลิเคชั่นซึ่งมีฟังก์ชั่นต่างๆ หลายรายการ แต่สถานะในครั้งแรกจะมีเพียง 2 ฟังก์ชั่นเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน (Active) คือ Device Info และ Change Password

2015-10-22_15-17-14

สิ่งที่ลูกค้าต้องทำเพื่อทำการปลอดล็อคฟังก์ชั่นอื่นๆ คือ…

เข้าไปที่ Device Info ถ่ายภาพหน้าจอแสดงข้อมูลของกล่องเอาไว้
ส่งภาพที่ถ่ายไว้ไปให้ทางดีลเลอร์

2015-10-22_15-17-53

ทางดีลเลอร์จะจัดส่งข้อมูล ID ให้กับต่างประเทศเพื่อปลดล็อคการใช้งานอื่นๆ

เปลี่ยน Password ใหม่
Password ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตั้งไว้ในตอนแรกเรียกว่า Default Password ซึ่งอาจจะจดและพิมพ์ได้ไม่สะดวกนัก เราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำก่อนถึงจะสามารถใช้งานต่อไปได้ โดย…

เข้าไปที่ Change Password

2015-10-22_15-17-14

เลือกที่ Use Default Password ถ้าคุณยังต้องการใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนแรก หรือ…
เลือกที่ Use New Password เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ที่จำได้งายขึ้น

2015-10-22_15-18-24

เมื่อออกจากหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านกลับไปที่หน้าแรก จะพบว่าฟังก์ชั่น Throttle Calibration จะ Active และพร้อมใช้งานขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

2015-10-22_15-18-56

คาริเบทคันเร่ง
ในเบื้องต้นกล่อง Tune Boss ถูกตั้งค่าองศาคันเร่งสำหรับรถแต่ละรุ่นเอาไว้แล้ว แต่เพื่อความเสถียรและการทำงานที่สัมพันธ์กับรถแต่ละคัน แนะนำให้ทำการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง ดังนี้

เข้าไปที่ Throttle Calibration
อย่าลืมเช็คการเชื่อมต่อระหว่างแอพและกล่อง Tune Boss (ต้องเปิดกุญแจ ON)
แตะที่ปุ่ม START บนหน้าจอแอพ
บิดคันเร่งจนสุดแล้วปล่อย ทำต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง เสร็จแล้วแตะปุ่ม FINISH

2015-10-22_15-19-20

ในขั้นตอนนี้ นอกจากองศาคันเร่งจะถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล่องก็จะถูกเปิดใช้งานทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ยังไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับแอพพลิเคชั่น หลังติดตั้งกล่องเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้เลยตามค่าภายในกล่องที่บันทึกไว้)

2015-10-22_15-19-57